آپارتمان شماره سیزده

توضیحات: 

فیلم سینمایی آپارتمان شماره سیزده 
کارگردان: شادروان یدالله صمدی 
سال ۱۳۶۹ 
بهترین فیلم نهمین جشنواره فیلم فجر

در نقش آقای بانکی