درخت معرفت

توضیحات: 

سریال درخت معرفت 
کارگردان: سپهر محمدی 
سال ۱۳۸۹ 
شبکه پنج 

در نقش رئیس بیمارستان