گراند سینما

توضیحات: 

فیلم سینمایی گراند سینما 
کارگردان: حسن هدایت 
سال ۱۳۶۷ 

در نقش میرزا صادق