هفت سین

توضیحات: 

سریال هفت سین 
کارگردان: شادروان یدالله صمدی 
سال ۱۳۹۲ 
شبکه پنج 

در نقش همایون