همۀ خانوادۀ من

توضیحات: 

سریال همۀ خانوادۀ من 
کارگردان: داریوش فرهنگ 
سال ۱۳۹۲ 
شبکه سه

در نقش روانپزشک