جستجو در شهر

توضیحات: 

سریال جستجو در شهر
کارگردان: حسن هدایت 
سال ۱۳۸۱ 
شبکه پنج

در نقش کلکسیونر