کارآگاه علوی(سری دو)

توضیحات: 

سریال کارآگاه علوی «سری دو» 
کارگردان: حسن هدایت 
سال ۱۳۸۷ 
شبکه یک 

در سه نقش متفاوت