خواستگاری پرماجرا

توضیحات: 

سریال خواستگاری پرماجرا
کارگردان: محمد بنائی 
سال ۱۳۷۹ 
شبکه دو

در نقش مأمور بیمه

به زودی…