ماجراهای اسدالله خان

توضیحات: 

تله فیلم ماجراهای اسدالله خان
کارگردان: علیرضا اسکندری 
سال ۱۳۶۸ 
بخش خصوصی 

در نقش کارشناس مالیاتی