نفت پَر

توضیحات: 

سریال نفت پَر
کارگردان: محمدرضا پاسدار 
سال ۱۳۶۶ 
شبکه یک

در نقش سرمایه ‌دار غربی