راز یک قتل

توضیحات: 

سریال راز یک قتل
کارگردان: محمدرضا پاسدار 
سال ۱۳۷۳ 
شبکه یک 

در نقش مهندس سازمان آب