سیمای اقتصاد ما

توضیحات: 

مجموعه‌ای از میان‌پرده‌های تلویزیونی
طنز‌ سیاسی - اقتصادی
کارگردان: محمدرضا پاسدار
سال‌های دهۀ ۶۰ 
شبکه یک