تا غروب

توضیحات: 

سریال تا غروب
کارگردان: محمد بنائی
سال ۱۳۸۳ 
شبکه دو

در نقش وکیل

به زودی…