طلسم شدگان

توضیحات: 

سریال طلسم شدگان
کارگردان: داریوش فرهنگ 
سال ۱۳۸۳ 
شبکه پنج 

در نقش وکیل