توطئه

توضیحات: 

فیلم سینمایی توطئه 
کارگردان: علی قوی تن
سال ۱۳۷۴ 

در نقش دلال دارو