چمدان

توضیحات: 

سریال چمدان 
کارگردان: محمدرضا پاسدار 
سال ۱۳۷۱ 
شبکه یک 

در نقش جواد