محاکمه

توضیحات: 

سریال محاکمه
کارگردان: حسن هدایت 
سال ۱۳۷۷ 
شبکه یک

در سه نقش متفاوت

به زودی…