هتل

توضیحات: 

سریال هتل
کارگردان: محمدرضا پاسدار 
سال ۱۳۷۲ 
شبکه یک 

در دو نقش دکتر کامرانی و صفدر