کارآگاه علوی(سری یک)

توضیحات:

سریال کارآگاه علوی «سری یک»
کارگردان: حسن هدایت 
سال ۱۳۷۵
شبکه یک 

در نقش پزشک احمدی