دُمرُل

توضیحات: 

فیلم سینمایی دُمرُل 
کارگردان: شادروان یدالله صمدی 
سال ۱۳۷۲ 

در نقش پهلوان خراسانی